ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΠΛΟΚ

Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2009

Centranthus ruber

Πεντέλη 14/08/2009 Pentelikon

Διακοσμητικό φυτό ο Κέντρανθος ο ερυθρός (Centranthus ruber), γι' αυτό και υπάρχει συχνά σε κήπους. Ανθίζει από τον Απρίλιο έως και τον Ιούλιο. Το φυτό της φωτογραφίας άνθισε στα μέσα Αυγούστου, σε μέσο υψόμετρο της κεντρικής Πεντέλης και σε περιοχή που είχε καεί το 2000.

Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2009

Η πυρκαγιά της Πεντέλης προχωρεί ακατασχέτως προς τον Μαραθώνα


Τετάρτη 02/07/1908Τηλεφώνημα εκ Πικερμίου προς την διεύθυνσιν της αστυνομίας ανήγγειλεν ότι η πυρκαϊά εις το δάσος Σκουζέ εξακολουθεί επεκταθείσα μέχρι της θέσεως Τράφες. Ο πνέων βόρειος άνεμος υποβοηθεί σημαντικώς το καταστρετικόν πυρ. Το απόγευμα εστάλη εις την Διεύθυνσιν τηλεγράφημα δια του οποίου ο αστυνόμος κ. Κωνσταντινίδης αγγέλλει ότι το πυρ αντί να περιορίζεται λαμβάνει μεγαλειτέρας διαστάσεις. Η φλογισμένη έκτασις υπερβαίνει τας 50 χιλιάδας στρέμματα. Οι αποσταλέντες δύο λόχοι του μηχανικού δεν είνε αρκετοί διά να εντοπίσουν το πυρ. Ο κ. Κωνσταντινίδης ζητεί και άλλην ενίσχυσιν, η οποία αναχωρεί αποτελουμένη από δύο λόχους σήμερον την πρωίαν. Μέχρι της νυκτός το πυρ εξηκολούθει ακατάσχετον ν’ αποτεφρώνη χιλιάδας όλας δένδρων. Αι ζημίαι είνε παμμέγισται μη δυνάμεναι μέχρι της ώρας να υπολογισθώσιν.


ΝΕΩΤΕΡΟΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ


Νεώτερον τηλεγράφημα εκ Πικερμίου ανήγγειλεν ότι η πυρκαϊά το απόγευμα έλαβε τρομακτικωτέρας έτι διαστάσεις. Το πυρ διαρκώς εξαπλούμενον προχωρεί προς το Χαρβάτι, τον Μαραθώνα, το Πικέρμι και Αθήνας.


ΜΕΓΑΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ


Κατόπιν της αληθώς τρομακτικής προόδου του πυρός το υπουργείον των Στρατιωτικών διέταξε το 1ον και 7ον πεζικά Συντάγματα, το 2ον και 3ον Πυροβολικόν και τα δύο τάγματα του μηχανικού ν’ αναχωρήσωσι προ του μεσονυκτίου δι’ εκτάκτου αμαξοστοιχίας εις Γέρακα.


Όντως δε χθες την 11,30 μ.μ. διαταχθέντες ανεχώρησαν οι δύο ούτοι λόχοι. Μεταμεσονύκτιοι πληροφορίαι εβεβαίουν ότι το πυρ ακατάσχετον προχωρεί αποτεφρούν μεγάλας ευθαλείς εκτάσεις. Πιστεύεται ότι κατόπιν της νέας ταύτης ισχυράς ενισχύσεως σήμερον θα κατωρθωθή η εκτόπισις του παμφάγου πυρός.
Πέμπτη 03/07/1908


Αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα εκ Πικερμίου προς της διεύθυνσιν της αστυνομίας ανήγγειλαν ότι το πυρ κατόπιν πολλών προσπαθειών του στρατού περιεστάλη. Παμμέγισττοι τάφροι ηνοίχθησαν πέριξ των καιομένων εκτάσεων, εμποδίζουσαι την μετάδοσιν των τεραστίων φλογών, παρ΄όλον τον ισχυρώς πνέοντα βόρειον άνεμον. Πιστεύεται ότι το πυρ θα κατασταλή εντελώς.


Παρασκευή 04/07/1908


Χθες το απόγευμα επανήλθεν από την Πεντέλην, όπου είχε μεταβή προς ενέργειαν ανακρίσεων διά την εκραγείσαν εκεί πυρκαϊάν του δάσους Πικερμίου, ο ανακριτής κ. Βρυάκος. Εκ των ανακρίσεων ας ενήργησεν ο κ. Βρυάκος, προκύπτει ότι δεν πρόκειται περί εμπρησμού αλλά ότι το πυρ θα ήρχισεν από κανέν σιγάρο κυνηγού τινός, όστις θα το έρριψεν εκεί όλως ανυπόπτως.


Αι εκ της πυρκαϊάς προελθούσαι καταστροφαί είνε παμμέγισται. Ως μας ανεκοίνωσεν ο ανακριτής κ. Βρυάκος κατεστράφησαν τα δάση Πικερμίου, Νταού, Πεντέλης, Καλλισίων, Χαιροτσακούλι και Χαρβατίου.


Το πυρ βοηθούμενον υπό του ισχυροτάτου πνέοντος ανέμου επροχώρησε μέχρι του κτήματος Βακαλοπούλου, μέρος του οποίου κατέστρεψεν, εσταμάτησε δε εις το κτήμα του κ. Καλλιφρονά, όπου πλέον κατορθώθη υπό των στρατιωτικών η κατάσβεσις του πυρός δι’ αντεμπρησμού, μέσον το οποίον μεταχειρίζονται εις απεγνωσμένας περιστάσεις πυρκαϊάς δασών.


Κατά τας συγκεντρωθείσας πληροφορίας του κ. Βρυάκου υπό του πυρός κατεστράφησαν 60.000 στρεμμάτων πεύκων, εκ των οποίων 40.000 ανήκουν εις τον κ. Σκουζέν.


από την εφημερίδα ΣΚΡΙΠ

Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2009

Sideritis raeseri subsp. attica / Τσάι της Πάρνηθας


Πάρνηθα 14/08/2009 Parnis

Το «τσάι του βουνού» της Πάρνηθας (Sideritis raeseri subsp. attica) θεωρείται από τα καλύτερα. Ανήκει στην οικογένεια των ΧΕΙΛΑΝΘΩΝ (LABIATAE) που περιλαμβάνει πολλά φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά. Εϊναι ενδημικό της Στερεάς Ελλάδας. Φυτρώνει σε σχισμές βράχων και πετρώδεις τοποθεσιες από τα 1.000 μέτρα και πάνω. Ανθίζει Ιούνιο - Αύγουστο. Οι πληθυσμοί του στην Πάρνηθα έχουν συρρικνωθεί σημαντικά από την υπερσυλλογή.

Hieracium pannosum

Πεντέλη 14/08/2009 Pentelikon

Βαλκανικό είδος το Hieracium pannosum ανήκει στην πολύ μεγάλη οικογένεια των ΣΥΝΘΕΤΩΝ (COMPOSITAE). Ξεχωρίζει από τα πλατειά και με πολλές άσπρες τρίχες φύλλά του που έχει στην βάση του. Προτιμά ορεινές περιοχές και έχει ενδιαφέρον ότι βρίσκεται ανθισμένο κατακαλόκαιρο στην Πεντέλη.

Ophrys attica

Περισσός 31/03/2008 Τουρκοβούνια

Η Ophrys attica (Οφρύς της Αττικής) περιγράφτηκε το 1859 από τους Boissier και Ορφανίδη. Μάλλον δίκαια ονομάστηκε έτσι, γιατί έχει ευρεία διασπορά στην Αττική, αν και δεν την συναντάμε σε μεγάλους αριθμούς στα τρία μεγάλα βουνά της. Πάντως στο Λαύριο σχηματίζει μεγάλες αποικίες, όπου φυτρώνει ακόμα και δίπλα στην άσφαλτο των δρόμων. Ανθίζει ακόμα και μέσα στην Αθήνα (Φιλοπάππου, Τουρκοβούνια, Βέικος), όπως αποδεικνύουν και οι φωτογραφίες.

Είναι ορχιδέα της στεριανής Ελλάδας και η διασπορά της φτάνει μέχρι τον Όλυμπο, όπου και την φωτογράφισε φέτος (2009) ο Ζήσης Αντωνόπουλος. Στα νησιά και ανατολικότερα εμφανίζει μικρές παραλλαγές. Γι αυτό τον λόγο δημιουργήθηκε η ομάδα umbillcata (ομφαλόσχημη), η οποία συμπεριέλαβε και τις νησιώτικες O. umbillcata,, O. bucephala, κλπ.

Η Ο. attica αγαπάει τον ήλιο και φυτρώνει ανάμεσα σε φρύγανα, θάμνους και αραιά πευκοδάση. Πολύ συχνά στην Αττική δημιουργεί ενδιαφέροντα υβρίδια.

Γαλάτσι (Βέικος) 17/03/2008 Τουρκοβούνια

Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2009

Campanula celsii subsp. celsii

Πεντέλη 07/07/2009


Οι καμπανούλες αποτελούν ένα πολύμορφο γένος, που στην Ελλάδα αναπτύσσεται με πάνω από 80 είδη. Στους βράχους των βουνών της Αττικής ανθίζει από το τέλος της άνοιξης μέχρι και τον Ιούλιο, η ενδημική καμπανούλα του Κέλσιου (Campanula celsii supsp. celsii A. DC.). Οι φωτογραφίες προέρχονται από την Πεντέλη, ένα βουνό που δεν φανταζόμαστε πόσο ενδιαφέρουσα χλωρίδα διατηρεί, παρά την ταλαιπωρία του από τις πυρκαγιές, τις καταπατήσεις και την οικιστική πίεση.