ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΠΛΟΚ

Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2013

Crocus biflorus subsp. melantherus

Πατέρας 05/12/2013

Κρόκος ο Διανθής, υποείδος ο Μελάνθηρος. Ενδημικός της Πελοποννήσου, που φέτος βρέθηκε και στην Αττική.