ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΠΛΟΚ

Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014

Colchicum soboliferum

Ωρωπός 09/01/2014

Σπάνιο φυτό για την Ελλάδα. Περιλαμβάνεται στο Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων & Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας (2009).