ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΠΛΟΚ

Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

Pinus pinea Πεύκη η πιτύς (κουκουναριά)Σχινιάς 01/04/2008

Είδος πεύκου των παραλίων της Μεσογείου, περισσότερο φωτόφιλο από τα άλλα ελληνικά πεύκα και με προτίμηση σε ήπιο, θερμό και υγρό κλίμα, όπως αυτό των παραθαλάσσιων περιοχών.
Τα σπέρματά της κουκουναριάς είναι εδώδιμα και χρησιμοποιούνται στην ελληνική και γενικά τις μεσογειακές κουζίνες.
Η κουκουναριά προτιμά αμμώδη και αργιλοαμμώδη εδάφη με διαθέσιμα υπόγεια νερά. Φθάνει σε ύψος τα 15-30 μέτρα.
Η κόμη της είναι αρχικά σφαιροειδής και στη συνέχεια παίρνει μορφή σκιαδίου (ομπρέλας) με χοντρά σχεδόν οριζόντια κλαδιά. Η ανάπτυξή της είναι βραδεία.
Η εξάπλωση της στην Ελλάδα είναι περιορισμένη, σχηματίζοντας μικρά δάση στον Σχινιά της Αττικής, την Δυτική Πελοπόννησο (Στροφιλιά), Εύβοια, Σκόπελο, Σκιάθο, Χαλκιδική.