ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΠΛΟΚ

Ορχιδέες της Αττικής

Anacamptιs
 1. collina
 2. fragrans
 3. laxiflora
 4. morio
 5. palustris
 6. papillionacea
 7. pyramidalis

Cephalanthera
 1. damasonium
 2. longifolia
 3. rubra

Dactylorhiza
 1. iberica
 2. romana

Epipactis
 1. heleborine
 2. microphylla

Himantoglossum

 1. hircinum
 2. robertianum

Limodorum

 1. abortivum

Neotinea  

 1. commutata
 2. maculata
 3. lactea
 4. tridentata

Ophrys
 1. aesculapii
 2. apifera
 3. argolica
 4. ariadnae
 5. attica
 6. bombyliflora
 7. bremifera
 8. calocaerina
 9. cinerophila
 10. delphinensis
 11. ferrum-equinum
 12. fleishmanii
 13. fusca
 14. heldreichii
 15. holoserica
 16. iricolor
 17. leptomera
 18. leucadica
 19. leucophthalma
 20. lutea
 21. mammosa
 22. melena
 23. miniscula
 24. oestrifera
 25. paralias nom. prov.
 26. perpusilla
 27. phryganae
 28. reincholdii
 29. schlechteriana
 30. sicula
 31. speculum
 32. sphegodes
 33. spruneri
 34. tenthredinifera

Orchis

 1. anthropophora
 2. italica
 3. mascula
 4. pallens
 5. pauciflora
 6. picta
 7. provincialis
 8. quadripunctata
 9. sancta
 10. simia

Serapias
 1. bergonii
 2. laxiflora
 3. lingua
 4. orientalis
 5. parviflora
 6. vomeracea

Spiranthes spiralis

Η περιοχή περιλαμβάνει:
το Λεκανοπέδιο Αθηνών,
την περιοχη των Μεσογείων,
την Λαυρεωτική,
τα βουνά Πάρνηθα, Πεντέλη, Υμηττό, Μερέντα, Πατέρα, Πάστρα, Κιθαιρώνα, Γεράνεια,
την παραλιακή ζώνη
και τις αγροτικές περιοχές.

Ενημέρωση: 11/05/2011