ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΠΛΟΚ

Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

Trigonella rotundifolia (Trigonella coerulescens)

Βραυρώνα 22/04/2014 Χαμολιά

Trigonella rotundifolia (πλατύφυλλη, στρογγυλόφυλλη).
Συνώνυμο: Trigonella coerulescens

Κιθαιρώνας 12-05-2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: