ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΠΛΟΚ

Σάββατο, 26 Αυγούστου 2017

Thapsia garganica

Πάρνηθα 22/05/2011

Η Θαψία του Γκάργανο (Thapsia garganica L. 1767) είναι μεσογειακό φυτό Στην Ελλάδα εξαπλώνεται στην νότια χώρα και τα νησιά.
Πολυετές φυτό, λείο ή λίγο τριχωτό, με ύψος 30-250  εκατοστά. Ρίζα με πολλές σκληρές ίνες. Βλαστός κούφιος γραμμωτός. Σκιάδιο με 5-20 ακτίνες, χωρίς βράκτια. Καρπός με περιφερειακά πτερύγια
Βιότοπος: αγροί, άγονοι πετρώδεις τόποι χαμηλού υψομέτρου.
Άνθιση Μάιο-Ιούνιο.

Ετυμολογία:
Thapsia > Θαψία, φυτό που αναφέρει ο Θεόφραστος.
garganica >> Gargano, ακρωτήριο της Απουλίας στην Νότια Ιταλία = του Γκάργκανο.

θαψία· οἱ δὲ ὑπώπιον, οἱ δὲ παγκράτιον, οἱ δὲ σκαμμώνιον, οἱ δὲ θηλυπτερίς, Ῥωμαῖοι φερουλάγω, οἱ δὲ φέρουλα σιλβέστρις, Ἄφροι βοιδίν. (Διοσκουρίδης)

Ἔστι δέ, ὥσπερ ἐλέχθη, τῶν μὲν πάντα χρήσιμα καὶ ἡ ῥίζα καὶ ὁ καρπὸς καὶ ὁ ὀπός, ὥσπερ ἄλλων τε καὶ τοῦ πανάκους· τῶν δὲ ἡ ῥίζα καὶ ὁ ὀπός, οἷον τῆς σκαμμωνίας καὶ τοῦ κυκλαμίνου καὶ τῆς θαψίας καὶ ἑτέρων, καθάπερ καὶ τοῦ μανδραγόρου· τοῦ γὰρ μανδραγόρου τὸ φύλλον χρήσιμον εἶναί φασι πρὸς τὰ ἕλκη μετ' ἀλφίτου... (Θεόφραστος)

Δεν υπάρχουν σχόλια: